Visie

Het is belangrijk dat u als ouder uw kind met een goed gevoel achter kan laten bij De Speuldeel. Een goed contact met elkaar vinden wij daarom erg belangrijk.

Het kinderdagverblijf is zo ingericht dat we zoveel mogelijk de huiselijke sfeer, die het kind gewend is, willen nabootsen. Daarnaast bieden we extra mogelijkheden voor het kind zoals de opvang in een groep. Dit betekent… een plek om andere kinderen te leren kennen, met elkaar te (leren) spelen en nieuwe ervaringen op te doen.

Wij werken met een pedagogische visie uit het handboek van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) en een kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij  professionele opvang wordt gewaarborgd. Deze is gebaseerd op de volgende kernpunten:

Het bieden van emotionele veiligheid

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten en drinken, slapen en spelen. Een team van deskundige pedagogische medewerkers bieden de kinderen een optimale begeleiding. Hierdoor ervaart het kind de opvang als een veilige omgeving en kan het tot zijn recht komen. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo te ontwikkelen. De veelzijdige binnen- en buitenruimten staan dagelijks tot hun beschikking om ontdekt te worden, om door de kinderen uitgedaagd te worden en om te worden omarmd. Het kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd.

De ontwikkeling van de persoonlijke competentie

“De ontwikkeling van de persoonlijke competentie” van een kind betekent: het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij de aard van het kind. Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden tot het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dan ook dagelijks een uitdagende binnen- en buitenruimte waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De ontwikkeling van de sociale competentie

Op de opvang komen de kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen en brengen hun dag door met de professionele pedagogisch medewerkers. Op deze manier leren zij spelenderwijs met de anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden.

Het eigen maken van waarden en normen

Voor het eigen maken van waarden en normen is het van belang dat kinderen kunnen leren van “dat wat hun wordt voorgeleefd”. Met respect omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop. De pedagogische medewerkers hebben een belangrijke voorbeeld functie.

Extra groene dimensie van de VAK

Bij De Speuldeel gaan kinderen dagelijks naar buiten. Met mooi weer is dit vaak vanzelfsprekend maar met de kou of regen is dat minder voor de hand liggend. Omdat wij het belang van natuur en buiten zijn zien voor een algehele gezonde ontwikkeling, zullen de pedagogisch medewerkers hun best doen om het hele jaar door zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten te gaan. Op De Speuldeel  zijn dan ook materialen als laarsjes, overalls en regenbeschermende broeken aanwezig. Kinderen worden gestimuleerd maar echter nooit verplicht om naar buiten te gaan.