Protocol klachtenprocedure (PDF)

 

Oudercommissie De Speuldeel 2019

Huishoudelijk Reglement Oudercommissie De Speuldeel

Modelregelement oudercommissie De Speuldeel

 

Pedagogisch werkplan De Speuldeel 2019

 

Werkplan veiligheid en gezondheids De Speuldeel 2019

 

GGD inspectierapport 2018 BSO (PDF)

GGD inspectierapport 2018 KDV (PDF)

GGD inspectierapport 2017 BSO (PDF)

GGD Inspectierapport 2017 (PDF)

GGD Inspectierapport 2016 (PDF)

GGD Inspectierapport 2015 (PDF)

 

Privacy beleid